ผลิตภัณฑ์ของเรา

ท่อชิ้นส่วนความปลอดภัย

รายละเอียด : Hose Vacuum Hosee
ท่อสูญญากาศ ใช้กับระบบลมต่างๆ

รายละเอียด :Vacuum Brake hoser
ต่อกับหม้อลมเบรคเข้ากับเครื่องยนต์

© Copyright | © 2019 Inoac Tokai (Thailand) Company Limited. All rights reserved