ผลิตภัณฑ์ของเรา

ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง

รายละเอียด : Hose Fuel
ท่อน้ำมัน ส่งจ่ายระบบนน้ำมัน

รายละเอียด : Hose Filler
ท่อส่งผ่านน้ำมันเชื้อเพลิง

รายละเอียด : Hose Breatger
ท่อระบาย / ท่ออากาศ

รายละเอียด : Hose Purge
ท่อรับไอน้ำมัน จาก ท่อ canister

รายละเอียด : Hose Raturn
ท่อระบายน้ำมัน กลับ ไปถังน้ำมัน

รายละเอียด : Hose Suction
ท่อดูดไอน้ำมันเครื่อง

รายละเอียด : Hose Control Hose
ท่อต่อกับระบบควบคุมต่างๆ

© Copyright | © 2019 Inoac Tokai (Thailand) Company Limited. All rights reserved