ผลิตภัณฑ์ของเรา

ท่ออากาศ

รายละเอียด : Hose Turbo Air
ท่ออากาศเทอโบ ส่งถ่าย อากาศร้อน ผ่าน intercooler เป็นอากาศเย็นเข้าเครื่อง

รายละเอียด : Hose Air
ท่ออากาศเทอโบ ส่งถ่าย อากาศร้อน ผ่าน intercooler เป็นอากาศเย็นเข้าเครื่อง

รายละเอียด : At Oil Hose
ควบคุมเกียร์อัตโนมัติ แลกเปลี่ยนความร้อน - เย็น

© Copyright | © 2019 Inoac Tokai (Thailand) Company Limited. All rights reserved