ผลิตภัณฑ์ของเรา

ท่อน้ำ

รายละเอียด : Hose Radiator

ระบายความร้อนหม้อน้ำและกลับมาระบายความร้อนน้ำเย็นเครื่องยนต์

รายละเอียด : Hose Heater
ท่อความร้อน แลกเปลี่ยนความร้อนส่งกลับไปยังเครื่องยนต์

รายละเอียด : Hose By-pass
ท่อทางเดินน้ำจาก จากเครื่อง ไปอุปกรณ์เสริมโดยตรง

รายละเอียด : Hose Drain
ท่อระบายน้ำทิ้ง

© Copyright | © 2019 Inoac Tokai (Thailand) Company Limited. All rights reserved